Interior – oil paintings 2014

Motiverne er hentet fra mit eget hjem, mit personlige familiealbum. Skildringen af hjemmet, familien og det nære har kunsthistorisk stærke kvindelige konnotationer, og denne tradition er min underliggende referenceramme i de nye malerier.

De motiver, jeg har valgt, er præget af ikke-handling. De viser de små ting, en stille hverdag, og hjemmet som ramme om en tilstand af indadvendthed og tilbagetrukkethed fra verden. Karakteristisk for dem er, at de personer, der optræder i billederne, smelter visuelt ind i deres omgivelser, de bliver farve- og formmæssigt  blot en lille del af rummets stilleben.

Det fotografiske forlæg forankrer malerierne i virkeligheden og det oplevede liv, men med en række maleriske greb forsøger jeg at skabe sprækker i det logisk opbyggede billedrum. Og ikke mindst at fremhæve deres identitet som billeder.
Et af disse greb er at male motiverne ovenpå eksisterende malerier. Det giver processen en grad af uforudsigelighed, der interesserer og udfordrer mig. De mange lag og den grove pastose malemåde forlener malerierne med en tyngde og en stoflighed, der på en måde kontrasterer det feminine univers. Men samtidig tilfører de underliggende lag billederne en spænding og en skrøbelighed med udefinerede huller og tomrum, hvor nye rum kommer til syne og – måske – vil opløse billedfladens stabilitet.

Det enkelte maleri står for mig som et efterbillede, hvor det oplevede og overståede øjeblik søges fastholdt på lærredet i al dets uhåndgribelighed.